Módszer – bővebben

alapitvany_logo

„A kutyát kimondottan a gyermekek számára teremtették.
Nincs párja a  csintalankodásban.”

Henry Ward Beecher

Cikk letöltése pdf formátumban: Módszerünk.pdf

ÁllatIMG_1774asszisztált segítő tevékenység  ( AAI – animal assisted intervention)

Az állatasszisztált terápiát, mint módszert B. Levinson, amerikai pszichológus dolgozta ki az 1960-as években, először érzelmileg zavart, illetve árva gyerekek gyógyítására. A módszert később kiterjesztette súlyos, gyógyíthatatlan betegek segítésére (enyhítette a depressziót), illetve idősekre, akiknél az egyedüllét és magány miatti szellemi és fizikai leépülést tudta gátolni illetve lassítani az állatterápia segítségével.

Miért jó a kutya terápiás foglalkozásokhoz?

A kutyának jó az alkalmazkodó képessége, így szoros ember-kutya kapcsolat alakítható ki, könnyen taníthatószemkontaktak, és igényük van a foglalkozásra.

A kutya gyorsan megtanulja az emberi testbeszédet, képes felvenni a szemkontaktust.

Jó a nem-verbális kommunikációjuk, tudják olvasni a viselkedést.
Könnyen szocializálható, mivel igénye van a „valakihez tartozáshoz” és ezért alkalmazkodik a szociális szabályokhoz.

AAI ( kutyával asszisztált segítő tevékenység)  típusai

AAA (animal assisted activity) Állat Asszisztált Foglalkozás

Állat-asszisztált aktivitás, melynek lényege a foglakozásokon résztvevő személyek életminőségének növelése, melynek során általános célokat jelölnek ki és a fejlődést nem követik nyomon. A program általában spontán módon alakul.
IMG_3975Ez tulajdonképpen egy látogató program. Itt a kutya ugyan jelen van, de nem történik konkrét fejlesztés. Nincs konkrét fejlesztési cél, konkrét célcsoport. A kutya jelenlétének „csak” jótékony hatását használjuk ki. A kutya selymes szőrének simogatása, önzetlen szeretete, a rendszeresen járó állatok mind sokat jelentenek pl.: az idős embereknek. Mindamellett, hogy a felvezetőkkel beszélgethet, mely már magában is egy mentálhigiénés foglalkozás. A beszélgetés nem csak a kutyáról szólhat, de a kutyán keresztül indulhat el.

Általános célok:
– egyes résztvevők zárkózottságának, elszigetelődésének csökkentése,
– pozitív kapcsolat kialakítása kutya és a foglalkozásokon résztvevők között,
– a feladatokban való részvétel igényének erősítése a kutya részvételével,
– kapcsolatteremtés képességének fejlesztése a kutyával, emberekkel (társakkal és idegen személyekkel egyaránt) – szociális képességek fejlesztése,
– a kutyák viselkedésének megértése, emberi viselkedéssel való összehasonlítása,
– egyes résztvevők állattal kapcsolatos félelmeik és ellenérzéseik csökkentése,
– érzelmi beleérző képesség, empátia, mások érzelmeinek változására való figyelés fejlesztése,
– kommunikációs képesség fejlesztése,
– az állat jelenlétében fellépő vagy más okokra visszavezethető stressz csökkentése.
kutyasterapiahiros0064

Törekszünk arra, hogy a közösen eltöltött idő minden esetben hasznos és kellemes legyen mindenki számára. A feladatok megoldásán keresztül minél több sikerélményben legyen részük, örömük a játékban. Fontos, hogy a kutyával való kapcsolat során ismereteket szerezzenek a kutya viselkedéséről, életmódjáról, gondozásáról, de figyelmet fordítunk arra is, hogy eközben a résztvevőnek reális képe alakuljon ki önmagáról, személyisége fejlődjön.

AAT (animal assisted therapy) Állat Asszisztált Terápia

Állat-asszisztált terápia, mely során már kitűzött célok szerint szervezik a foglalkozásokat és a fejlődést nyomon követik.
zizpetivezetKonkrét terápia, a rehabilitáció és a fejlesztés érdekében. Meghatározott a fejlesztendő terület. Van fejlesztési cél, konkrét a célcsoport. Meghatározottak a terápiás keretek. Itt a kutya, mint motivációs társ van jelen.
Célok lehetnek:
– A megelőzés (prevenció), a gyógyítás (korrekció), a képességfejlesztés, a nevelés, valamint az életminőség javítása.
– A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése, kompenzációja.
– Pszichés funkciók / érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás/ fejlesztése.
– Motoros funkciók fejlesztése: nagy mozgások, finommozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvát mozgások kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék, ütem- ritmusérzék fejlesztése.
– Az érzelmi-, akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú befolyásolása.
– Önállóságra való nevelés.
–  A célcsoport életkorának megfelelő fegyelem, kitartás céltudatosság, felelősségérzet, a kötelességFuge 4tudat kialakítása.

  Orvosi beavatkozásoknál, hosszadalmas kórházi kezelések során (pl. daganatos betegeknél), a kutyás terápia bizonyítottan csökkenteni tudja a betegnek a betegségével kapcsolatos félelmeit és fájdalmait, az életminőséget javítja.

Bírósági vagy rendőrségi kihallgatásoknál ( pl. bántalmazott gyermek vagy gyermekkorú szemtanú  vallomása) a  terápiás kutya hatását kihasználva oldható a vallomás alatt, a történtek felidézésével járó stressz.

3. AAE (animal assisted education) Állat Asszisztált Oktatás
Bobi a sulipadbanAz állat asszisztált pedagógiában mind az óvodai-, mind az iskolai órákba rendszeresen bevonható a négylábú, s ezzel nem csak élményszerűen sajátítják el a gyerekek az ismereteket, de mód nyílik a környezetvédelemre, állatvédelemre, felelős állattartásra, a  segítő  kutyák munkájának megismertetése révén a „másság” elfogadásra nevelésre is.  A rendszeres kutyás órák során lehetőség van az SNI gyermekek felzárkóztatására egy olyan módszerrel, amivel a feltétel nélküli elfogadást az egymás iránti tolerancia-, az irányító szerep gyakorlását  és a kutya  megkülönböztetés  nélküli szeretetét  használhatjuk fel. A kutyával való közös tanulás, a képesség fejlesztő közös játék alkalmas az osztályközösség formálására, fejleszti és erősíti az integrációt.

A kutyás foglalkozások fő ereje

         „A játékmotívumot, amely fontos az emberi természetben, a művelődés érdekében kell mozgósítani. Az oktatásnak szoros kapcsolatban kell lennie azzal, amit a gyermek szeret csinálni, amire kíváncsi.” (Hall, 1881)

A kutyás terápia motiváló ereje:
– kutya: a gyermekek többsége vonzódik az állatokhoz. Szeretnék őket megfogni, irányítani, megismerni. A kíváncsiságuk megfelelő és tudatos irányításával a kutya segítséget ad a kitűzött feladatok végrehajtásában.
– játék: a kutyás foglalkozások játékos keretek között zajlanak és a játék örömforrás
– mozgás: az ingerszükséglet része a mozgásszükséglet
– ismeretek: a gyermekeknek van előzetes ismeretük a kutyáról, ezért könnyen   összekapcsolják belső értelmezéseikkel, valamint az ismert részbe beépíthetünk
egyre több új elemet.
– feladatok: a gyermekek képességeihez igazodó közepes szintű feladatok adása, melyen keresztül a feladat is sikerélményt okoz a gyermeknek

A kutyával való foglalkozás spontán hatásai

A. Ismeretek bővítése

 • Ismereteket nyújt az állatról, az állattartásról, a kutya viselkedéséről és állatgondozásról.
 • A gyermek kutyával való kapcsolata során fokozatosan ismeri meg az állattal kapcsolatos jellemzőket.
 • Valós kép alakul ki benne az állatról és nem a TV, képek és szülők reakciójának és elmondásának hatásai befolyásolják a gyermekben a kutyáról kialakult képet.
 • Idegen állattal való helyes viselkedés elsajátítása.
 • Az állattal való folyamatos kontaktus során
 • a gyermekek megtanulnak megfelelően bánni az állattal.
 • Kialakítanak egy olyan magatartásformát, mely lehetővé teszi, hogy a kapcsolat során mind a két fél jól érezze magát.

B. A stressz enyhítése

 • A kutyák társaságában nyugodtabbá válnak a gyermekek, melynek hatására a problémamegoldó képesség javul.
 • A vérnyomást normalizálja.
 • A gyerekek sokkal felszabadultabban oldanak meg nehéz feladatokat is kutya társaságában, hiszen a kutya jelenléte leveszi róluk a terhet, azt hogy a teljesítés a fő cél.
 • A cél a kutyával való játék.
 • Ezen kívül a feszült gyermek is könnyebben feloldódik egy kutya közelében.

C. Társra találás

 • Ragaszkodó és kitartó társat találhatnak benne, ha jól bánnak velük, hiszen kutyáink feltétel nélkül elfogadnak bennünket.
 • Ha a gyermek szeretettel közeledik az állat felé, minden találkozás után egyre jobban tapasztalhatja a kutya barátságát.
 • A kutya egyre többet kezdeményez kapcsolatot a gyermekkel, egyre többet csóválja farkát és utasításaira is figyelni kezd.

D. Empátiás készségek fejlesztése

 • Az állatokkal leginkább testbeszéddel tudjuk a kapcsolatot felvenni, ezáltal az emberek nonverbális kifejezésére is érzékenyebbé válunk.

E. Biztonság érzete

 • Biztonságot nyújt a gyermek számára, hiszen a kutyának nincsen fontos elfoglaltsága és nem labilis a hangulata.
 • A terápiás kutya kiszámítható és mindig lehet rá számítani, ha az ember megfelelő odafigyeléssel és örömmel foglalkozik vele.
 • A terápiás kutya a gyermek kezdeményezéseit mindig örömmel fogadja, kivéve, ha az a kutyának fájdalmat okoz. A fájdalom okozójával szembeni reakciója a félrevonulás és nem a támadás.

H. Irányító szerep gyakorlása

 • A gyermek viselkedésére folyamatos visszajelzést kap a kutyától.
 • Kiemelkedhet alárendelt szerepéből a kutyával való kapcsolata során.
 • Végre egy élőlény, melynek ő is parancsolhat és utasításokat adhat. A hatalmi pozíció gyakorlása viszont nem marad válasz nélkül. Ha a gyermek túllépi a határt, a kutya félrevonul és kerüli a társaságát. Tehát ha a gyermek újra „jóban szeretne lenni” a kutyával, meg kell találnia a megfelelő bánásmódot.

A kutya részvétele a foglalkozásokon

A kutya a legnagyobb szerepet a motiválásban kapja, vagyis a kutya jelenlétével próbáljuk a gyermekeket ösztönözni a feladatmegoldásra.

 • A kutya és a gyermek együtt vagy külön-külön végrehajtható feladatokat megoldva vesznek részt a foglalkozásokon.
 • A kutyával a gyermek csak játszik és annak ellenére, hogy a tanórákon kiadott feladatokhoz hasonló feladatokat old meg, ez nem jelent számára olyan mértékű feladathelyzetet, mint az iskolai foglalkozások.
 • A kutyával tehát nem csak motiválni igyekszünk, hanem  kizárni a gyermekben kialakuló szorongást, amely már önmagába is nehezítheti a jó teljesítményt.
 • A kutyás foglalkozásnak nincsenek vesztesei. A foglalkozások alatt a kutyával foglalkozunk, aki még annak is leül vagy lefekszik és azt is szereti, aki az adott feladatban nem nyertesként került ki.
 • A kutya részvétele történhet passzívan és aktívan.

A feladatok típusai

Gondozással kapcsolatos feladatok:
A foglalkozások során lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek gondozzák is a kutyát (fésülés, víz és étel adása…stb.)

Képességfejlesztő feladatok:
A gyermek szükségleteinek megfelelően kiválasztott feladatokkal különböző területeket fejlesztünk (vizuális észlelés, emlékezet, figyelem… stb.)

Nagymozgás fejlesztése
1. Alapmozgások kialakítása
2. Tartás javítása
3. Egyensúlyfejlesztés
4. Testséma fejlesztés
5. Térérzékelés fejlesztése

Finommotorika fejlesztése
1. A kéz és az ujjak ügyesítése, mozgékonyságuk fokozása
2. Kézmozgások célirányos kialakítás
3. Az ujjak tapintásérzékének fokozása
4. Szem-kéz koordináció kialakítása
5. Látás-tapintás-mozgásérzet együttes szabályozása
6. Dominancia kialakításának segítése

Kommunikációs feladatok:
1. Hallási figyelem fejlesztése
2. Szókincsbővítés
3. A beszédmegértés fejlesztése és a beszédre késztetés
4. A beszéd alaki és tartalmi fejlesztése
5. A beszéd érthetőségének, ritmusának, hanglejtésének fejlesztése
6. Nonverbális jelrendszerek elsajátítása, kommunikációra alkalmas funkciók
elsajátítása,  egyéni segédeszközök alkalmazása

Viselkedési normákat fejlesztő feladatok:
1.Tolerancia, empátia
2.Egymás és a környezet, állatvilág tisztelete
3.A másság kezelése
4.Etikus magatartás, viselkedési normák, modellek
5.Jó és rossz, helyes és helytelen, értékes és értéktelen, igaz és hamis közötti
különbség észlelése
6.Türelem  a társakhoz

Önismeretet adó feladatok:
1. Önfegyelem kialakítása
2. Siker utáni vágy, de a kudarc elviselése is
3.Társadalomba való beilleszkedés, harmónia önmagukkal és másokkal

A fenti feladatokra nem alkalmas bármilyen kutya. Az állat legyen kiegyensúlyozott, gazdájával harmonikus kapcsolatban, emberbarát, ne legyen ijedős, és a zajokra ne legyen érzékeny. Ezek az állatok megfelelő kiképzést kapnak és speciális oltási programban vesznek részt.

Magyarországon törvény szabályozza a terápiás kutyák alkalmazását. (27/2009. XII. 3. SZMM rendelet) Ahhoz, hogy a különböző intézetekbe bemehessenek, vizsgát kell tenniük. Ennek a vizsgának 2 része van, és tartalmazza az állategészségügyi szabályzók betartásának ellenőrzését is.  Az első egy ún. temperamentum vizsga, ahol mindenre kiterjedően vizsgálják a kutya engedelmességét, reakcióit váratlan helyzetekre, a másik pedig a terápiás vizsga, amikor valós terápiás helyzetben is megfigyelik, hogyan dolgozik a kutya és a gazda együtt. Ezt 2 évente felülvizsgálják.
A terápiás tanúsítvánnyal rendelkező párosok munkája külön egyéb engedélyezés nélkül vehető igénybe.

2011 óta Alapítványunk vizsgázott kutya-felvezető párosai rendszeresen tartanak pedagógusokkal
együttműködve fejlesztő órákat Speciális Iskolákban, segítjük kisiskolások tanulását,
egészséges és beteg gyerekeknek tartunk kutyás foglalkozásokat,
kórházi betegek gyógyulását segítjük.

Kiemelten közhasznú alapítványunk célja kiterjeszteni a kutyás terápiás munkát,
szeretnénk minél több emberhez eljutni.

Adója 1%-ával és egyéb támogatásával segítheti munkánkat.

Adószám: 18279166-1-03
Számlaszám: 11732002-20401135 

       dr. Juharos Ágota                                           Nagy-Juharos Réka
kuratóriumi titkár                                            kuratóriumi elnök
30-2786801                                                       70-2517022
juharosagota[at]gmail.com                       juharosreka[at]gmail.com