Tudomanyumok

TUDOMÁNYOS MUNKA, TANULMÁNY UTAK

1978 Az "Alkotó ifjúság" pályázaton III. díjat nyertem a "Műtét utáni vérzések" című mun­kával.

1985-86, 1986-87, 1988-89, 1991-92 Az anorectalis fiziológia és sebészet téma­körében alap és klinikai kutatásokat végeztem a Leuven-i Katolikus Egyetemen, Belgiumban. Munka eredményekét

1987-ben a Master of Medical Sciences majd 1991-ben Doctor in Medical Sciences (PhD) címet sikerrel megvédtem. Tudományos együttműködésünk a mai napig élő kapcsolat, melyet a több közös tudományos publikációval lehet legjobban jelle­mezni.

1987-88 A rectum resectiók hatását vizsgáltam az anorectális funkciókra a Semmel­weis Orvostudományi Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján.

1988 Genfben, nemzetközi coloproctologiai kongresszuson a postereknek kiírt pá­lyázaton, egy új vizsgálóeljárás ismertetésével, a defecometriával, díjat nyertem. A vizsgáló eljárás alkalmas a székelési mechanizmus tanulmányozására.

1992-93 Az ELTE Összehasonlító Élettani Intézetében vékony- és vastagbél sensi­bilitást vizsgáltam ileostomás és colostomás betegeken.

1993 A Linköping-i Orvosegyetem (Svédország) colorectalis sebészetének anorec­talis fiziológiai laboratóriumának a munkáját tanulmányoztam, korszerűsítettem.

1994 "Visiting professzor"-ként a Linköping-i Orvosegyetem colorectalis sebészetén, a res­toratív proctocolectomián átesett betegeket vizsgáltam. A funkcionális zavarok objektiv kimutatása és ezek terápiás lehetőségeinek a kidolgozása állt az érdek­lődésem középpontjában.

1995 ”The American Society of Colon and Rectal Surgeons” külföldi sebészeknek kiírt pályázatát megnyertem, így a 1995 májusában módom volt az Egyesült Államokban több sebészeti centrumot meglátogatni, vezető sebészekkel személyesen találkozni, konzultálni . George Washington University  - dr. Lee Smith,  (Washington D.C.); Cleveland Clinic Florida - dr. Steven Wexner (Fort Lauderdale); Mayo Clinic - dr. Roger Dozois, (Rochester, Minnesota).

1996 Belgiumban a Leuven-i Katolikus Egyetem hasi sebészeti osztályán évekkel ezelőtt újszerű műtéti technikával megoperált incontinens betegek utánvizsgálatát végeztem.

1998 Belgiumban, a Leuven-i Katolikus Egyetem hasi sebészetén tanulmányi úton voltam. Az utazás alatt a PET gyakorlati hasznával ismerkedtem meg. További együttműködést dolgoztunk ki. 

1999 –2002 közötti időszakra kiírt Flamand – Magyar kormányközi együttműködés keretében pályázatot  a HIETE (jelenleg: OGYK) sebészeti klinikája elnyerte. A pályázat hazai témavezetője lettem. Az eltelt három évben a Leuveni-i, a Gent-i és a HIETE sebészeti klinikája (jelenleg OGYK) között közös coloproctológiai kutatás program került megvalósításra. A program keretében több fiatal sebész kollegám látogatta meg ezen Belgium-i sebészeti központokat.       

IDEGEN NYELVEK ISMERETE:

Angol: magas szinten tudok írni, olvasni, előadást tartani, tudományos vitát folytatni.

 

JELENLEGI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

A colorectalis sebészet újabb eredményeit és saját tapasztalatainkat rendszeresen ismertetem különböző fórumokon, hazai és külföldi előadásokon. (pl:Gastro-Up Date) 

Viszonylag kis számban végzett coloproctologiai műtétek tovább tökéletesítésén dolgozom. (pl.: restorativ proctocolectomia, appendicostoma). A radio-chemotherápiás kezelés után elvégzett sphincter megőrző rectum resectiók septicus szövődményeinek csökkentésén fáradozok. 

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

Master of Medical Sciences (M.Sc.):          1987 Leuven, Belgium
Doctor of Medical Sciences (Ph.D) :          1991 Leuven, Belgium
A külföldön megszerzett "Ph.D" tudományos fokozatot a Magyar Tudományos Aka­démia honosította "kandidátusi" címre 1993-ban.

SZAKMAI TÁRSASÁGOK ÉS FELADATOK

A Magyar Orvosi Kamara tagja vagyok 1992 óta.
A Magyar Sebész Társaság és a Gastroenterologiai társaság tagja vagyok.
A Magyar Sebésztársaság Coloproctológiai Szekciójának vezetőségi tagja vagyok 1992 óta, 2007 márciusában ismételen vezetőségi taggá választottak. 
Az „International Gastro-Surgical Club” 1995-ben tagjává választott. 
A „Societas Internationalis Universitaria Chirurgorum Colonis et Recti” (ISUCR) 1996 -ban Lissabonban tartott világkongresszusán tagjává választott.
A Magyar Sebész Társaság vezetőségének a tagja voltam 1997-2005 ig, 2001 ben társaság a titkárává választottak. 
Az Országos Sebészeti Intézet igazgató helyettese voltam 2002-től 2004-ig az Intézet megszüntetéséig. 
Kongresszusok, tudományos ülések, továbbképző előadások szervezésében rendszeresen részt veszek. Hazai és nemzetközi kongresszusokon rendszeresen üléselnök vagyok.

A „Magyar Sebészet” „ és a külföldi  „Hepato-Gastroenterology” a szerkesztőségi tagja vagyok.

Vissza a tetejére