szakmai

SEBÉSZETI GYAKORLATOK ÉS MUNKAHELYEK:

1976-77, 1978-86, 1987-88, 1989-91 Az Országos Haematologiai és Vértranszfúziós Intézet sebészetén dolgoztam. Sebész képzésem alapjait itt szereztem meg. Segédorvosi, alorvosi majd adjunktusi beosztásban dolgoztam. Az osztály speciális profilja a vérzékeny illetve a haematológiai betegek sebészeti ellátása volt. Ezen speciális tevékenység mellett főleg daganatos betegek sebészeti kezelését végeztük. Megismertem a sugár- illetve az intenzív chemoterápia sebészeti vo­natkozásait. Az osztály általános sebészeti gyakorlatot is folytatott, folyamatosan és jelentős ágylétszámmal részt vett a főváros "akut sebészeti" ellátásában. Felvételes ügyeletet éveken át vezettem, így az akut sebészeti betegek ellátásában is gyakorlatot szereztem. 1987-91-től az osztály mellkassebészeti feladatok ellátásával is gyarapodott, melyben szintén aktívan részt vettem.

1977-78 Kecskeméti Katonai kórház általános sebészeti osztálya. Az itt eltöltött katonai szolgálati idő alatt sebészeti alapismereteimet gyarapítottam.

1986-87, 1988-89, 1991, 1992  A Leuven-i Katolikus Egyetem nemzetközileg elismert hasi sebészetén kutatási feladatok ellátása mellett rendszeresen klinikai munkát is végeztem. E­zen idő alatt szinte a teljes gastrointestinalis és hepatobiliaris sebészetet megismertem és gyakoroltam. A felső gastrointestinalis tractus sebé­szetével behatóan foglalkoztam. (gyomor műtétek különböző fajtái) Megtanultam a hasnyálmirigy- és májműtétek  technikáit. Módom volt például májtransplantatióban is részt venni. A colorectalis (vatagbél) sebészetben a daganatos és a gyulladásos bélbetegségek kezelésén kívül az incontinentia (széklet visszatartási zavar) és az obstipatio (széklet üritési zavar) javításának a műtéti lehetőségeit megtanultam. (sphinctert megkímélő rectum resec­tiók, /záróizom megtartó végbélműtét/ coloanalis anastomosisok, /összekötteés készítés a vastagbél távolabbi része és végbél között/ módszerei) Az osztály gastroenterológiai jellegű gyermek sebészetet is folytatott. A laparoscopiát, mint új műtéti eljárást itt ismertem meg. Tanulmányaim középpontjában állt még a peritonitisben (hashártya gyulladás) szenvedő betegek sebészi kezelése.
Összességében közel négy évet töltöttem Leuvenben

1991-92 A SOTE. I sz. Sebészeti Klinikáján a külföldön megszerzett speciális isme­reteimet adaptáltam a hazai körülményekhez. A klinika széles profiljainak megfe­lelően általános sebészeti gyakorlatot is folytattam.

1994 A Linköping-i egyetem colorectalis sebészetén megtanultam a rectum tumorok (végbél daganatok) műtéti kezelésében a teljes mesorectum eltávolítást és a colon pouch (vastagbélből készített széklet  tárolóhely) kialakításának technikáját. A restoratív proctocolectomia (teljes vastagbél és végbél kiirtás a záróizom megőrzésével) ott alkalmazott műtéti módszereit elsajátí­tottam. Ezeket az eljárásokat módom volt szinte azonnal meghonosítani az akkori munkahelyemen.(OGYK).

1992-től 2003 áprilisáig a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem sebészeti  klinikáján ( majd OGYK) először egyetemi adjunktusi majd 1995-től egyetemi docensi beosztásban dolgoztam, ügyelet-és részlegvezető lettem. Az intézet átszervezése folytán főorvosi beosztásba kerültem, de a Semmelweis Egyetemmel meglévő kapcsolat alapján egyetemi docensi címemet megtarthattam. A sebészeti klinika vezetőjétől,  Prof. Dr. Kiss Jánostól és Dr Vörös Attilától a nyelőcső-cardia betegségek sebészi kezelését megismertem. Prof. Dr. Ritter Lászlótól a magyar coloproctológia egyik megalapítójától szintén sokat tanultam. Mindhárom neves szakemberrel a mai napig baráti kapcsolatban vagyok.

Az OGYK-ban fő érdeklődésemnek megfelelően a colorectalis (vastag- és végbél) betegségeket kezelő munkacsoport tagja  egyik irányítója voltam. Sebészeti tevékeny­ségem felölelte nemcsak a tumoros (daganatos), de a gyulladásos bélbetegségekben szenvedő betegek kezelését is. Műtéti tevékenységem része volt az incontinens és az obstipaló (széklet visszatartási és üritési rendellenességű) betegek sebészi gyógyítása is. Intézetünkben a rekonstruktív (helyreállító) sebészethez nélkülözhetetlen funkcionális vizsgálatokat végző fiziológiai laboratórium munkáját felügyeltem.  A colorectalis sebészeten kívül természetesen az általános sebészethez tartozó, egyéb műtéteket is rendszeresen végeztem.

2003-2007 ig a Szent Rókus Kórház sebészeti osztályvezető főorvosi állását töltöttem be. Az  állást 2003 tavaszán pályázat útján elnyertem. Az osztály nagy hagyományokkal rendelkező sebészeti osztály volt. Profilja:  általános sebészeti tevékenység, nagy „akut” terheléssel. Az osztályon több, korábban nem végzett műtéti eljárást honosítottam meg.

A Crohnos, colitis ulcerosás betegek sebészeti kezelése kiszélesedett. A sebészeti osztály fő profilja lett a gastrointestinális, különösen a colorectalis tumoros betegek ellátása. Az egyedileg finanszírozott körvarrógépek felhasználásából az országosan kiemelkedő 5. helyen álltunk. A Szent Rókus Kórházban az actív betegellátás – a dr. Horváth Ágnes miniszterasszony nevével fémjelzett  egészségügyi reform keretében - 2007 május 1.-én megszünt!

2007-2008,  Sebészi tevékenységemet 2007 június elejétől a ceglédi Toldy Ferenc kórház sebészeti osztályán folytattam. A ceglédi kórház pest-megyei kórház, így a beteg anyagom jelentős részét meg tudtam őrizni. Először szerződéssel dolgoztam, majd „megbízott osztályvezető főorvos”-i beosztásba kerültem, végül 2008 március 1-től, pályázat útján, kollégiumi jóváhagyással, kinevezett osztályvezető főorvos lettem. Kórháznak 460 actív ágya van. A sebészeti osztály 160 ezer lakos általános sebészeti és 250 ezer lakos érsebészeti beteg ellátásáért felel, az ellátást 67 ágyon kell megoldani.  Jelenlegi munkahely: 2008 szeptember 1 től a MH-ÁEK gastroentarológia profilú sebészeti osztályt vezetem Budapesten.

Vissza a tetejére