Akkreditált tanfolyam pedagógusoknak

Egy újszerű, vidám, sok-sok gyakorlattal és játékkal járó tanfolyamot ajánlunk, ahol négylábú társaink lesznek a segédtanárok.

Várunk minden érdeklődőt szeretettel:

dr. Juharos Ágota és De Jonge Norbert szervezők

valamint, , Bobi, Bátor, Kenny és barátai

 

Legközelebbi tanfolyam:  2018.október  5,6,12,13,Kecskeméten
Jelentkezés feltételei a lap alján!

Tanfolyam címe: A kutya, mint segédtanár. A kutyás terápia, mint alternatív lehetőség a pedagógiában, gyógypedagógiában.

Szervező neve: KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY
Alapítási engedély szám: 47793/57/2014
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=5281

Alapító neve: KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY

Foglalkozási órák száma: 30 ( 30 credit pont) A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam

A továbbképzés célja: Ismerjék meg a pedagógusok, gyógypedagógusok a kutyás terápia filozófiáját, annak hasznosságát a fogyatékkal élők megsegítésében. A résztvevők ismerjék meg a terápiás kutya szerepét a tanulóknál feladat helyzetben, a csoport- illetve osztályközösség erősítésében, a sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatásában és az integrációban korhatár nélkül. Tudjanak együtt dolgozni terápiás kutya – felvezető párossal. A tanfolyam résztvevői képessé váljanak a kutyás terápia alkalmazására saját szakterületükön az inkluzív nevelés megvalósítása érdekében.

A program tartalmának rövid ismertetése: Alapítványunk eddigi munkája során meggyőződött, hogy a pedagógusokkal együtt végzett kutyával asszisztált bármilyen típusú foglalkozás pozitív hatással van az egyén vagy a közösség fejlődésére, hatékonyan támogatja a foglalkozás sikerességét. A pedagógusok körében egyre nagyobb érdeklődést tapasztalunk a módszer iránt, szívesen ismerkednek meg új lehetőségekkel, melyek munkájuk hatékonyságát növelheti. A kutyás foglalkozás pedagógusokra gyakorolt pozitív, „kiégés” ellen való hatása sem elhanyagolható. Az egészségügyben már saját tudományos felmérésünkkel is igazoltan megfigyelhető, hogy nagy mértékben segíti a munkahelyi stressz csökkentését, a “burn out” megelőzését a kutyák rendszeres jelenléte. A 30 órás program során megismertetjük a résztvevőket a kutya tulajdonságaival, etológiai kutatások eredményeivel, ami nyilvánvalóvá teszi a kutya, mint faj alkalmasságát a terápiás munkára. Betekintést adunk a megfelelő fajta és egyed kiválasztásának és képzésének „kulissza titkaiba”. Elméleti és gyakorlati órák keretében ismertetésre kerülnek a kutyával támogatott fejlesztési lehetőségek, mint pedagógiai, gyógypedagógiai módszerek akár egyéni akár csoportos fejlesztő foglalkozások, valamint az iskolákban alkalmazható iskola programok során. Betekintést nyerhetnek a résztvevők azokról a lehetőségekről, amelyekkel a terápiás kutyák segítségével élményszerűen lehet ismereteket átadni a fiataloknak a felelős állattartás, állatvédelem valamint a fogyatékossággal élőkkel szembeni tolerancia és elfogadás témakörében is. A tanfolyam ezen kívül további ismereteket nyújt a egyéb terápiás, egészségmegőrző, szakmai-módszertani, szabadidős lehetőségekről is. A tanfolyam gyakorlati oktatása képzett, tanúsítvánnyal rendelkező segítő kutyák és felvezetőik, habilitációs kutyakiképzők részvételével zajlik a tanfolyam helyszínén.  

Az előírt tartalmi követelmények: A résztvevők a továbbképzés végén képesek legyenek egy a saját szakterületükön alkalmazható esetre terápiás tervet felállítani és a kutyás foglalkozás óratervét elkészíteni és a foglalkozást levezetni.
– A résztvevő legyen képes együttműködni a terápiás kutya felvezetőjével pedagógiai munkájának elősegítése érdekében.
-A kutyás terápia módszereire vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket képesek legyenek felhasználni a pedagógiai munkájukban a saját szakterületükön.
– Ismerje meg a kutyás foglalkozások alkalmazási területeit a köznevelésben résztvevő ( akár fogyatékossággal élő) gyermekek képességfejlesztésében az életkori sajátosságoknak megfelelően.
– Ismereteket szerezzen arról, hogy a munkája során milyen módon lehet hatékonyan alkalmazni a kutyával támogatott programokat a terápiát segítő állatfelvezetővel együttműködve.
– Képes legyen együttműködő kutyás szervezetekkel szakmai kapcsolatot kialakítani.

Az ismeretek számonkérésének módja: 1.Záróteszt kitöltése, a megfelelt eredményhez 51% helyes válasz szükséges. 2. Egy 45 perces kutyával asszisztált tanóra vagy fejlesztő óra óratervét készíti el a saját szakterületének megfelelően, és azt a tanfolyam zárása után legkésőbb 7 nappal elektronikus úton eljuttatja az alapítónak.

A jelentkezés feltételei:   iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus.
( de szívesen látunk mindenkit, akit érdekel a téma – credit pont nélkül is)

Javasolt munkakörök: Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Fejlesztő pedagógus, kutyás felvezetők

A továbbképzés időbeni megszervezése: 2 hétvége ( P,SZ,)

Részvételi díj összege: 30 000 Ft Részvételi díjon felül egyéb költség nem terheli a résztvevőket.

TANFOLYAMOK  2018 ÉVBEN:

HELYSZÍN: KECSKEMÉT
október 05.   péntek 14h-19h
október 06.   szombat  8h-16h
október 12. péntek  14h-18h
október 13. szombat 8h-15h

BEFIZETÉSI  határidő: 2018.szeptember 5.

TANFOLYAMOK  2017 ÉVBEN:

HELYSZÍN: KECSKEMÉT 2017 –BEFEJEZŐDÖTT Minőség biztosítási adatlap a résztvevők véleménye alapján Kecskemét 17.10.06-14
október 06.   péntek 14h-18h
október 07.   szombat  8h-16h
október 13. péntek  14h-18h
október 14. szombat 8h-16h

TANFOLYAMOK  2016 ÉVBEN:

HELYSZÍN: VESZPRÉM 2016 – BEFEJEZŐDÖTT Minőség biztosítási adatlap a résztvevők véleménye alapján Veszprém 16.10.07-09
október 7. péntek 13h-19h
október 8. szombat 8h-18h
október 9   vasárnap 8h-13h30
HELYSZÍN: KECSKEMÉT 2016 – BEFEJEZŐDÖTT Minőségi biztosítási adatlap a résztvevők véleménye alapján Kmet 16.10.14-22
október 14. péntek 14h-18h
október 16. vasárnap 8h-16h
október 21. péntek  14h-18h
október 22. szombat 8h-16h

Tanfolyamok  2015 évben:

HELYSZÍN: KECSKEMÉT 2015 – BEFEJEZŐDÖTT   Minőség biztosítási adatlap a résztvevők véleménye alapján Kmet 15.04.10-18.
április 10. péntek 14h-18h
április 11. szombat 9h-17h
április 17. péntek  14h-18h
április 18. szombat 9h-17h

HELYSZÍN: BAJA 2015 – BEFEJEZŐDÖTT   Minőség biztosítási adatlap a résztvevők véleménye alapján 15.10.16. Baja
Október 16. péntek 12h-19h
Október 17. szombat 8h-18h
Október 18. vasárnap 8h-13h30

HELYSZÍN: KECSKEMÉT 2015 BEFEJEZŐDÖTT   Minőség biztosítási adatlap a résztvevők véleménye alapján Kmet 15.11.07-14.
November 6. péntek 14h-18h
November 7. szombat 8h-16h
November 13. péntek  14h-18h
November 14. szombat 8h-16h

 

JELENTKEZÉS:

Kérjük e – mailen jelezze részvételi szándékát és  jelentkezéséhez mellékelje a tanfolyam díj befizetésének igazolását.!

kutyavalegymosolyert@gmail.com

A tanfolyam díját az alábbi számlaszámra kérjük utalni

11732002-20401135 -00000000 (OTP BANK)
Megjegyzésbe kérjük írja be :

1.az Ön NEVÉT

2.KUTYA, MINT SEGÉDTANÁR

Ha a tanfolyamra 10 főnél kevesebben jelentkeznek, akkor két eset lehetséges.
1. felajánljuk a másik legközelebbi városban lévő tanfolyamon való részvételt.
2. Amennyiben ez nem megfelelő, akkor természetesen a befizetett díjakat visszafizetjük.

Ha a tanfolyam a mi hibánkból maradna el – amire semmi esély nincs – akkor a befizetett díjakat maradéktalanul visszautaljuk.

Ha a jelentkező mondaná le a jelentkezést – reméljük erre se sok az esély- , akkor két lehetőség van:

1.  A képzés kezdete előtt 5 nappal vagy korábban történő lemondás esetén a tanfolyam részvételi költségének 50 % át térítjük vissza.

2. Amennyiben a képzéstől a jelentkező a fenti határidő után visszalép, vagy azt bármilyen okból abbahagyja, a  befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni. A lemondást  írásos formában kérjük elküldeni.

Bármi kérdése lenne, amire a tájékoztatóból nem kapott választ, szívesen állok rendelkezésére, keressen bátran akár telefonon, akár a facebookon privát üzenetben, akár e -mailen.

Dr. Juharos Ágota

tel.: 30-2786801
www.juharos.hu

www.kutyavalegymosolyert.hu

http://www.facebook.com/kutyasterapiakecskemet
https://www.facebook.com/agota.juharos

e-mail: kutyavalegymosolyert@gmail.com